Årets første update – nyt i Sibelius 2019.1
Review Mode

Med Review Mode kan du sætte dit arrangement i en "læse- og spille" tilstand, så du ikke laver utilsigtede ændringer i noder, tekst eller layout. Du kan navigere rundt på siderne, checke om alt ser rigtigt, og du kan afspille og bruge mixeren, men alt indhold, noder, tekst og layout er låst, så længe Review Mode er aktiv. Du kan tænde og slukke for Review Mode i menuen Review eller ved at bruge "låseknappen" i statuslinjen i bunden af skærmen. Se videoen her for flere detaljer:

Play og Replay

Det er blevet hurtigere og nemmere at finde det rigtige sted at afspille fra. Funktionerne Go-to-Bar (Mac og Win genveje Cmd-Alt-G/Ctrl-Alt-G) og Go-to-Page (Cmd-Alt-P/Ctrl-Alt-P) flytter afspilningsmarkøren til det rigtige sted med det samme, så det er bare at trykke på mellemrumstasten for at lytte fra starten af den valgte takt eller side.
Nyt er også den grønne stiplede Replay-linje, der markerer, hvorfra der bliver afspillet med Replay-funktionen. Replay (alt-mellemrum) afspiller fra samme sted som sidste afspilning.

Halvt tempo

Play at Half-Speed (under-menu til Play-knappen i Play-menuen), sætter tempoet til det halve.

Timeline

Timelinevinduet har også fået justeringer på playbackområdet. 
Visning af gentagelser (Repeats) er nu slået til som standard, og gentagelser er markeret og skrevet ud i tidslinjen, så man nemt kan afspille fra ethvert sted i formen.
Et klik i tidslinjen flytter afspilningsmarkøren til det pågældende sted, så afspilning kan startes med det samme med mellerumstasten. Den nye Replay-linje er også vist i Timelinevinduet.

AppManager erstattet af Avid Link


Sammen med Sibelius 2019.1 installeres Avid Link – et lille tilbehørsprogram, der bruges til at håndtere aktivering/deaktivering og dermed erstatter Application Manager. Avid Link fungerer også som socialt medie og forum mellem Avid-brugere, der kan udveksle projekter, tilbyde ydelser osv. Avid Link fås også som app til mobile enheder.

Køb dansk og få hjælp!

Køber du din opgradering eller renewal på cyberfarm.dk, kan du få hjælp og support på dansk både til installering og det nodefaglige.
Vi ved godt, at Avid gerne vil have dig til at købe direkte på din Avid konto, men så forsvinder vores grundlag både for at hjælpe og informere om nyheder og tips og tricks.

 
Køb helt ny Sibelius her:
https://www.cyberfarm.dk/brand/sibelius/
 

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Fra nodeark til toner på under 2 minutter – NotateMe app med nodescanner

Nodescanning med PhotoScore Ultimate 2018, 1. del