Nodescanning med PhotoScore Ultimate 2018, 1. del


Har du prøvet at scanne noder? Hvis det er længe siden, og du havde dårlige erfaringer med det, kan det være en ide at prøve igen. PhotoScore er nodesystemets svar på OCR – Optical Character Recognition – hvor man kan scanne en tekstside og få den omdannet til data, som kan redigeres i et tekstbehandlingsprogram. Den nyeste version af PhotoScore Ultimate scanner noder med høj præcision og kan være en stor hjælp i det daglige. Men som med alle værktøjer skal man vide lidt om, hvordan de virker for at få det optimale udbytte.
I det følgende deler jeg nogle af mine egne erfaringer med nodescanning. Jeg er på ingen måde specialist i hverken nodesats eller -scanning, men har gjort mig lidt erfaringer, som andre måske kan have glæde af.

Nodescanning kan deles op i 4 processer eller arbejdsgange:

  1. Scanning af original til en billedfil 
  2. Læsning af billedet og oversættelse til noder
  3. Kontrol og grovredigering af fejl i læsning
  4. Eksport til Sibelius (eller andet  nodeprogram) for slutredigering og layout
1. Scanning af originalen

Logisk nok får man det bedste resultat med færrest fejl i læsningen, hvis originalen er et pænt tryk med tydelig kontrast og uden huller i faner, bjælker osv. Hvis din "original" er en 4. hånds-kopi med et grumset nodebillede, bliver resultatet derefter. Men prøv bare alligevel! Jeg har oplevet hæderlige resultater selv med meget dårlige originaler.
Her skal jeg scanne en sang fra en kopi, som ikke er helt "sort" i trykket, men dog forholdsvis tydelig.
PhotoScore har en "scan" knap, som i princippet skal kommunikere med scanneren, men du kan lige så godt bruge scannerproducentens egen software, hvor der er størst chance for at de nyeste drivere til scanneren spiller sammen med softwaren. Det handler i første omgang kun om at tage det bedst mulige billede af originalen.
Har du originalen som en pdf, kan du springe denne del af processen over, da PhotoScore kan åbne pdf'er direkte. Du kan dog ikke umiddelbart se på en pdf, hvilken opløsning den er dannet med, så i nogle tilfælde kan det være bedre at printe pdf'en og scanne den i den kvalitet, som fungerer bedst i PhotoScore.
Har du ikke en scanner, kan du i stedet tage et billede med din smartphone. Foruden pdf kan PhotoScore åbne JPEG-, TIFF- og .bmp-filer.


Jeg har en Mac computer og bruger her Mac'ens indbyggede scannersoftware. Ved at klikke på "Oversigt" får man først et billede af hele papiret og kan derefter tegne en ramme om det udsnit, der skal bruges. Jeg scanner en TIFF-fil ved 200 dpi, som er anbefalet, når nodesystemet er 6 mm eller mere (afstanden mellem 1. og 5. nodelinje). Er nodesystemet mindre kræves højere dpi (3-400). At nodesiden står på højkant betyder ikke noget. PhotoScore vender selv billedet, når det indlæses senere.

2. PhotoScore Read – læsning af nodebilledet

Det er her magien starter, og programmet "oversætter" et billede til nodedata. Men først skal vi fortælle PhotoScore, hvad vi forventer, programmet skal læse og oversætte – den proces kalder PhotoScore "Reading".


I PhotoScores indstilling Preferences/Reading har jeg fravalgt guitardiagrammer og trioler (som ikke er i originalen) og tekst. Det kunne være lækkert at få sangteksten med, men PhotoScore har svært ved at læse en sangtekst, der står over noderne (som i dette tilfælde), og den specielle danske tradition, hvor bastonen i becifringer er skrevet med små bogstaver, fungerer heller ikke i PhotoScore eller i de fleste nodeprogrammer for den sags skyld. Så becifringer og sangtekst må jeg skrive ind i Sibelius senere.
Næste step i PhotoScore er at klikke File/Open og vælge mit scannede nodebillede.

3. Redigering og fejlretning


Her jeg PhotoScores "Output" vindue, der fylder det meste af skærmen. Ovenover ser man øverste del af den scannede original og til højre et lille udsnit med en forstørrelse af det sted, hvor markøren er placeret. Nu kan jeg kontrollere om PhotoScores output svarer til den scannede original og rette evt fejl. Læg mærke til Keypad-vinduet, som er identisk med Keypad'en i Sibelius – at rette noder i PhotoScore foregår med stort set samme værktøjer som i Sibelius. Der er meget sjældent fejl i tonehøjderne, men check for en sikkerheds skyld om alle løse fortegn er kommet med. Brug evt Play-funktionen for at lytte efter fejl. Er der ingen tempoangivelse i originalen sætter PhotoScore selv metronomtallet til 1/4=100 og markerer det med rødt. Dobbeltklik på metronomtallet for at korrigere eller godkende.
Noget andet er rytmen, hvor der som oftest skal rettes. Heldigvis sætter programmet selv røde streger de steder, hvor nodeværdierne ikke passer med taktarten. Der er røde streger i første takt på grund af optakten på de to 8-dele, som ikke matcher med taktarten 2/4. Optakter og andre "skæve" takter, der ikke stemmer med det skrevne, skal altid rettes manuelt i PhotoScore, men det er heldigvis nemt.
Lige som i Sibelius trykkes T for Time Signature og menuen kommer frem.


Vælg "Other" og 1/4-del som taktart og sæt hak ved "Hide", så taktartskiftet ikke vises i det færdige resultat. Placer taktarten i optakten efter den faste 2/4, som stadig skal stå der. Nu forsvinder de røde streger i optakten, men der kommer røde streger i alle efterfølgende takter, indtil der sættes en ny "skjult" 2/4 taktart i første takt efter optakten. Resultatet ser sådan ud, og husk det er kun den første taktart, der vil blive vist i det færdige resultat, da de to næste er skjulte:

Når alle røde streger er væk, er det tid til at sende resultatet til Sibelius til finpudsning og layout. Man kan godt redigere videre i PhotoScore, men det er lettere og hurtigere i Sibelius. Du kan bruge funktionen File/Send to Sibelius (⌘-D), men den virker ikke altid, hvis din version af PhotoScore og Sibelius er for langt fra hinanden. I stedet gemmer du Photoscore-filen med Save As-funktionen. Photoscores filer hedder .opt, og de kan åbnes i alle Sibelius versioner. 
Har du et andet nodeprogram, kan du gemme en xml-fil i PhotoScore, som kan importeres i de fleste nodeprogrammer. Har du ikke noget nodeprogram, kan du færdiggøre og printe direkte fra PhotoScore.

PhotoScore spørger nu, om Sibelius skal vælge instrumenter for dig, eller om du selv vil gøre det. Vi ved, det er et klaverarrangement, så vi vælger Piano som instrument og åbner filen i Sibelius.

4. Finpudsning og layout i Sibelius

Når man importerer noget i Sibelius fra en anden kilde, er det altid en god ide at nulstille layoutet, så man selv får størst mulig kontrol over det. Standardproceduren er at vælge fanebladet Layout og klikke på Unlock Format (lås-op) og Reset Space Above og Reset Space Below. Nu kan du selv bestemme længden af linjer og afstandene i Spaces between Systems/Staves.


En detalje: sidste takt i satsen burde være afkortet med længden af optakten, men det var den heller ikke i originalen, så det er ikke PhotoScores skyld. Det er dog nemt at rette i Sibelius: vælg en af 4-delsnoderne i sidste takt og Home/Plug-ins/Resize Bar.
Fermaterne i bassen skal "flippes", så de står "på hovedet" og under systemet som i originalen: gå først til Appearance/Engraving Rules/Articulations og fjern hakket ved fermater "Always above". Derefter vælg fermaterne og tryk x.

Her nedenunder ses den færdige sats i Sibelius transponeret en tone op. Nogle vil måske indvende, at man kunne have skrevet satsen "fra scratch" i Sibelius på den samme tid, som det har taget at scanne og rette. Det er klart, at med meget korte satser er det en afvejning, men når man først har prøvet at scanne et par gange og fået en fornemmelse for, hvordan PhotoScore "læser" noder, så er der en væsentlig tidsbesparelse.


Vil du lære mere om nodescanning?

Næste indlæg kommer til at handle om 4-stemmig korsats: scanning af original i 4 systemer og omlægning til klaversats og/eller transponering og flytning af tekstblokke til de enkelte systemer.

Klar til PhotoScore Ultimate?

Lige nu er der et tilbud på nyeste PhotoScore Ultimate lige her

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Fra nodeark til toner på under 2 minutter – NotateMe app med nodescanner

Årets første update – nyt i Sibelius 2019.1