Sibelius 2018.4 – hvad skal barnet hedde?


Sibelius programmerne har fået nye navne – og det samme har moderselskabet Avids software produkter indenfor lyd- og videoredigering, Pro Tools og Media Composer.
Fælles for alle 3 programlinjer er et god-bedre-bedst progression: den mest avancerede version har fået tilnavnet "Ultimate", den mellemste model har ikke noget tilnavn, mens den mindste udgave heddder "First" og er en gratisversion med begrænsede muligheder.
For Sibelius betyder det, at den version, der hidtil bare har heddet Sibelius både i "normal" udgave og i "education" version skifter navn til Sibelius Ultimate. Den mindre Sibelius First udgave, som stadig er et ret kapabelt nodeprogram, skifter navn til "Sibelius". Og senere i år lanceres en ny gratis Sibelius First version med begrænsede muligheder for dem, der vil snuse til nodeskrivning og prøve helt basale funktioner, men med de samme grundlæggende værktøjer som i de større betalingsprogrammer.
Så hvis du har købt eller opgraderet Sibelius indenfor de sidste 12 måneder, kan du allerede nu på din Avid konto, se at dit program har skiftet navn: fra Sibelius til "Sibelius Ultimate" eller fra Sibelius First til "Sibelius".

Multiredigering af tekst input

Sidste opdatering i januar (version 2018.1) bød på en ny smart og tidsbesparende mulighed for at indsætte fraseringsbuer mm på flere systemer samtidig.
Dette koncept er nu taget et skridt videre, så der kan indsættes Technique (eks. "pizz") og Expression (eks "mf") tekst flere steder på samme tid.

Overbundne noder

Det er ligeledes blevet meget nemmere at rette tonehøjden på en overbundet node. Indtil nu har hver enkelt node, som var bundet sammen, skullet ændres indviduelt, men nu kan du nøjes med at rette den første node, og Sibelius sørger selv for at justere de efterfølgende.


Bedre nodespatiering

Spatiering af noder, altså den horisontale fordelingen af noderne og ikke mindst "luften" imellem dem, har fået en større overhaling. Jeg nøjes med to eksempler her, men du kan se mange flere eksempler på forbedringerne på Avids egen blog.
Sibelius har altid kunnet fordele noderne efter en indtastet sangtekst, men hvis teksten efterfølgende er blevet slettet, er noderne forblevet på den nye positioner. Nu sker det helt automatisk:

Før:

Efter:

Helnoder i 2 "voices" med samme tonehøjde har hidtil overlappet, så man møjsommeligt har måttet skubbe dem fra hinanden ved at ændre x-aksen i Inspector-vinduet. 
Nu gør Sibelius det rigtige helt af sig selv:
Disse nye regler og mange flere for placering af noder er sammenfattet i "Voice position rule version 3", som er afkrydset som valgmulighed i Engraving Rules/Notes and Tremolos. Kunne du bedre lide de tidligere udgaver, har du mulighed for at vælge dem her. 

Opgradering

Når du har opgraderet til version 2018.4 kan du under Help/What's new læse en detaljeret gennemgang af alle nye funktioner.
Har du opgraderet, fornyet din upgrade plan eller købt Sibelius indenfor de sidste 12 måneder, kan du logge ind på din Avid konto og hente den nye udgave gratis.


Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Fra nodeark til toner på under 2 minutter – NotateMe app med nodescanner

Årets første update – nyt i Sibelius 2019.1

Nodescanning med PhotoScore Ultimate 2018, 1. del