Sibelius 2018 – hurtigere input og smartere redigering


På denne weekends NAMM show i Los Angeles har Avid lanceret en ny Sibelius udgave med flere smarte og tidssparende funktioner. Samtidig introduceres en ny navngivning af versioner, hvor det gamle system (hvor sidste udgave var version 8.72) erstattes af en tidsangivelse for lanceringen. Den nye udgave, som kan downloades i dag, hedder derfor 2018.1, hvor 1-tallet står for januar.

Juster nodelængder

Hvis du har 2 på hinanden følgende noder (uden pauser imellem) og forlænger den første node, så har Sibelius indtil nu slettet node nummer to, som man så møjsommeligt har måttet genindtaste. Dette er nu ændret, så den efterfølgende nodes værdi reduceres tilsvarende. Se eksemplerne her (de fleste nedenstående eksempler er lånt fra avidblogs.com):
Med samme teknik kan du nu i ét hug rette et forløb af 8-dele til punkterede 8-dele. Vælg alle 8-delene og klik på punkteringstegnet:
Brugt sammen med funktionen, hvor en hel gruppe noder kan flyttes frem eller tilbage med piletasterne (introduceret i version 8.2) er der meget tid at spare ved indtastning og redigering.
Foretrækker du den gamle metode, hvor Sibelius slettede den efterfølgende node, så kan du vælge det i en ny preferenceindstilling.

I Sibelius 2018 redigeres nodeværdier i en frase parvis. Det samme gælder, når nodeværdier skal forkortes. Hvis du vælger denne takt med 8-dele: 

og trykker 2 på keypad, så får du figuren med 16-dele og indsatte pauserHurtig placering af buer, kiler mm 

Nu kan du indsætte buer, kiler (hairpins) og andet godt fra menuen "lines" i flere stemmer på samme tid. Det er meget hurtigere at indsætte f.eks. fraseringsbuer i en passage over flere takter og flere stemmer. Sibelius holder selv styr på første og sidste node i de enkelte stemmers fraser!

Skal du indsætte en fraseringsbue i en enkelt stemme, skulle du før være omhyggelig med at vælge første og sidste node i frasen. Nu kan du bare vælge alle frasens takter, så sørger Sibelius selv for at finde start- og slutnode:


Når buen er placeret er den højre "handle" valgt, så du nemt kan forlænge buens slutpunkt med mellemrumstasten eller forkorte med shift-mellemrum. 
Har du en række enslydende fraser, kan du indsætte buer, kiler osv samtidig ved at Ctrl-klikke (Cmd-klikke på Mac) på starttonerne og derefter indsætte linjen, som du så forlænger eller forkorter med mellemrumstasten:

I fraser, hvor der indgår flere voices, kan Sibelius nu indsætte buerne meget nemmere. I nedenstående eksempel ville buerne i tidligere udgaver alene have krævet 16 steps, men kan nu gøres med kun 3 steps:
Er der et repeterende mønster, hvor der skal indsættes buer, kan du bruge den nye funktion sammen med Advanced Filter:
I eksemplet er først hele passagen valgt og ved hjælp af Advanced Filter er første tone i hver takt valgt, derefter er buerne indsat med bogstav S og til slut forlænget med mellemrumstasten. 

Bindebuer mellem akkorder

Før skulle du omstændeligt vælge hver enkelt tone i en akkord og tilføje en bindebue med enter-tasten. Nu vælger du bare begge akkorder og trykker enter. Sibelius holder selv rede på at kun fællestoner bliver overbundet:

Taktstreger og gentagelser

Du kan nu vælge flere taktstreger samtidig (med Ctrl-klik/Cmd-klik) og skifte type på taktstregerne samtidig. Samme teknik kan du bruge til at indsætte linje-skift eller sideskift på flere positioner samtidig.
Repetitionstegn er også blevet hurtigere: vælg hele passagen, der skal gentages og indsæt enten en repetitionsstart- eller slut-taktstreg, så sætter Sibelius selv den, der mangler:

Bedre søgefunktion

Funktionen "Find in Ribbon" er den hurtige genvej til at finde funktioner, hvor man ikke kan huske hvilken menu, man skal gå til eller har glemt en genvejstast. Funktionen er ikke ny, men den er uundværlig for mange, ikke mindst for brugere af ældre udgaver. Nu har den fået en overhaling, hvor søgeresultatet er mere overskueligt, samtidig med at genvejstasterne er blevet tydeligere.
Sibelius 7/8
Sibelius 2018

Opdater til Sibelius 2018

Har du en aktiv update- og supportplan, kan du downloade den nye udgave allerede nu fra din Avid konto.
Har du version 7.5 eller ældre eller en udløbet update plan til version 8, kan du købe en upgrade til Sibelius 2018 her.


Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Fra nodeark til toner på under 2 minutter – NotateMe app med nodescanner

Årets første update – nyt i Sibelius 2019.1

Nodescanning med PhotoScore Ultimate 2018, 1. del