Sibelius 8.5 med fleksible nodestørrelser


Flere muligheder med systemstørrelser

I Sibelius har man altid kunnet vælge mellem to forskellige størrelser nodesystemer, den normale bestemt at "staff size" i Layout menuen og en "small".
I version 8.4 blev der introduceret hele 4 forskellige størrelser af nodesystemer til hver enkelt stemme: Normal, Medium, Small og Extra small. "Normal" er igen bestemt af "staff size" størrelsen, som de 3 øvrige forholder sig relativt til. De præcise størrelser for hver af de 4 indstillinger kan ændres i Engraving rules.
Version 8.5 præsenterer endnu en nyhed, nemlig muligheden for at ét instrument kan skifte størrelse undervejs i forbindelse med linjeskift. Det kan bruges til flere ting, f.eks. hvis et instrument i en del af et stykke dublerer et andet instrument, kan man af pladshensyn bruge den mindre størrelse på udvalgte steder. Eller hvis et partitur på enkelte sider har så mange stemmer, at systemstørrelsen bliver svært læselig, kan man nøjes med de små systemer på de sider, hvor det er påkrævet.
Her skifter de 2 nederste stemmer størrelse fra 2. system
Man styrer valget af størrelse ved hjælp af det nydesignede Inspector vindue. Vælger man én takt og skifter størrelse, vil hele nodelinjen skifte til den nye størrelse. Vælger man flere takter, vil der blive dannet et linjeskift før og efter de valgte takter, som skal skifte størrelse.
Inspector-vinduet er igen blevet centralt i Sibelius og er et glimrende værktøj til detaljeret styring, bl.a. er styling af tekster mere overskueligt i det nye Inspectorvindue. Inspector kan nu vælges som et selvstændigt Panel, der ved åbning ligger fast til venstre på skærmen, men kan også gøres til et flytbart vindue. Vi kommer nok til at bruge genvejen Ctl+Shift+I/Cmd+Shift+I oftere.

Priser og links til updates i nyhedsbrevet

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Fra nodeark til toner på under 2 minutter – NotateMe app med nodescanner

Årets første update – nyt i Sibelius 2019.1

Nodescanning med PhotoScore Ultimate 2018, 1. del