Sibelius 8.2


Nyeste udgave af Sibelius er klar til gratis download for alle, der har en aktiv Sibelius 8 licens. Indhold og billeder i dette blog-indlæg stammer fra Philip Rothmans sibeliusblog.com.

Uafhængig enharmonisk omtydning i enkeltstemmer

Det er nu muligt at ændre enharmoniske omtydninger i enkeltstemmer uafhængigt af partituret.
Det gøres ved blot at vælge de ønskede toner i enkeltstemmen (som Sibelius kalder en "part") og trykke Return. De pågældende toner omtydes nu i stemmen, men ikke i partituret.

Korrekt placering af taktart i forbindelse med gentagelsestegn

Her er tale om en fejlretning, som meget længe har stået på ønskelisten. Hvor et gentagelsesstarttegn falder sammen med et taktartskift (eller ligger i første takt), har Sibelius altid placeret taktartskiftet ukorrekt efter gentagelsestegnet. Det er nu rettet i version 8.2.

Toner og pauser kan flyttes horisontalt

En helt ny feature har set dagens lys i Sibelius 8.2: det er nu muligt at "skubbe" noder horisontalt, f.eks. kan 1/4-node flyttes fra 1. slag i takten til 2. slag ved at vælge noden og bruge genvejstasten Cmd/Alt-(Ctrl/Alt)-pil til højre.


Så langt så godt. Men går man skridtet videre og flytter samme 1/4-node endnu længere til højre, efterlades en lang række 1/4-pauser, som der så skal ryddes op i bagefter.
Man kan selvfølgelig flytte mere end en enkelt tone, og de valgte elementer flyttes i udgangspunktet med den værdi, som er angivet under brøken i taktarken, dvs 1/4 når vi er i 4/4. Der kan dog flyttes i mindre intervaller, hvis der i valget indgår en tone eller pause med en kortere værdi.

Den nye 8.2 version ligger automatisk til download i din Avid konto under "My Products and Subsciptions", selvfølgelig under forudsætning af at du har en aktiv Sibelius 8 udgave, som du kan købe lige her.


Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Fra nodeark til toner på under 2 minutter – NotateMe app med nodescanner

Årets første update – nyt i Sibelius 2019.1

Nodescanning med PhotoScore Ultimate 2018, 1. del